$(function(){ dataAnimate(); (function($,lanno){ if(lanno === "" || lanno === "default"){ return ''; } $(".w-languege").each(function(){ $(this).find("a").each(function(){ if($(this).data("lanno") === lanno){ $(this).addClass("cur"); }else{ if($(this).hasClass("cur")){ $(this).removeClass("cur"); } } }); }); })(jQuery,"cn"); });
唐家泊镇结构展开燃气和平学问传播运动AG真人百家乐
栏目:室内知识 发布时间:2024-01-25 23:44:39

  此次流传举动既让辖区住户支配了确切行使液化气以及显示漏气时的应急照料要领,又进一步深化了大众的安适认识。唐家泊镇将不绝做好燃气安适培训、流传、搜检等各项任务,拧紧燃气“安适阀”唐家泊镇结构展开燃气和平学问传播运动AG真人百家乐,,守牢安适“性命线”,极力营制人人熟知燃气常识002cc全讯开户送白菜、人人闭切安适用气的精良社会气氛。

  燃气安适闭联到千家万户,与黎民大众性命资产安适息息闭联。为普及燃气安适行使常识,巩固辖区大众的安适防备认识□○,避免因用气欠妥爆发安适事变,今天○□,栖霞市唐家泊镇结构展开燃气安适学问流传举动。

  举动中○□唐家泊镇结构展开燃气和平,任务职员现场为住户诠释安适供气用气常识及闭联功令准则,见知住户防备和处理燃气突发事变的应急手腕和要领,确切行使燃气灶AG真人百家乐、热水器、燃气连绵软管等,并指导住户必然要置备及格的燃气灶和热水器;行使燃气时谨慎维持室内气氛畅通;结束行使燃气时,闭上灶前阀、闭上外前阀;外出时搜检并闭上好燃气灶前阀及灶具开闭,养成“人走火熄”的好风俗等美狮贵宾会学问传播运动AG真人百家乐。

if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }